Terugbetalingen

Logopedie

Zie sectie: tarieven

Psychotherapie

Momenteel is er een heel gevarieerd aanbod op de Belgische gezondheidsmarkt rond psychotherapie en de terugbetaling daarvan. Zelfs per ziekenfonds bestaan er verschillen wat betreft terugbetaling of tegemoetkoming voor psychologische hulp. Binnen éénzelfde fond kunnen er zelfs verschillen optreden tussen verschillende provincies. Zeker niet vanzelfsprekend dus, om je weg daarin te banen.

Om duidelijkheid te scheppen plaatsen we hieronder de terugbetalingsvoorwaarden en bedragen per ziekenfonds even naast elkaar. Zo weet je steeds waar je aan toe bent.

Voor kindergeldgerechtigde jongeren

Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro.

Als CM-lid kan je rekenen op maximaal 24 tegemoetkomingen per leven. Er wordt slechts één zitting per dag terugbetaald.

Online sessies via een beveiligd communicatiekanaal komen in aanmerking voor de tegemoetkoming indien ze deel uitmaken van een therapie en afgewisseld worden met individuele zittingen.

Voor volwassenen

Terugbetaling tot 10 euro per sessie (max. 50 procent van het betaalde honorarium). Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen tot 15 euro per sessie (max. 75 procent van het honorarium).

Als CM-lid kan je rekenen op maximaal 24 tegemoetkomingen per leven. Er wordt slechts één zitting per dag terugbetaald.

Online sessies via een beveiligd communicatiekanaal komen in aanmerking voor de tegemoetkoming indien ze deel uitmaken van een therapie en afgewisseld worden met individuele zittingen.

Voorwaarden

 • Lid zijn van CM
 • Je therapeut heeft een overeenkomst met CM. Dit kan je steeds navragen tijdens je sessie.
 • Je bent in het bezit van een doorverwijzingsbewijs of kan een doorverwijzingsbewijs bekomen.
 • Je wordt behandeld voor psychische stoornissen en/of aandoeningen.

Hoe word je terugbetaald?

Laat het ‘aanvraagformulier‘ door je psychotherapeut invullen, voeg je doorverwijzingsbewijs toe en breng beide samen binnen bij je lokale kantoor of stop ze in de juiste enveloppe in een brievenbus van CM.

Voor jongeren tot en met 18 jaar

VNZ voorziet een terugbetaling van 10 euro per sessie met een maximum van 100 euro per jaar voor jongeren tot en met 18 jaar.

Voor volwassenen

Voor volwassenen (vanaf 19 jaar) wordt door het VNZ ook een terugbetaling van 10 euro per sessie voorzien, hier met een maximum van 50 euro per jaar.

Voorwaarden

 • Lid van VNZ
 • De begeleiding gebeurt door een psycholoog (master in de psychologie) of een orthopedagoog (master in de orthopedagogie)

Hoe word je terugbetaald?

Bezorg VNZ een formulier ‘psychologische begeleiding’ of een eigen attest van de psycholoog of orthopedagoog. Dit kan via de post, een kantoor of een VNZ postbus.

Voor iedereen

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen voorziet een algemene terugbetaling, ongeacht je leeftijd, van 5 sessies per jaar voor een bedrag van €10 met een maximum van €50 per kalenderjaar.

Voorwaarden

 • Je bent lid van het NZV
 • De psycholoog waarbij je een afspraak maakt is lid van de psychologencommissie

Hoe word je terugbetaald?

Bezorg NZV het ingevulde document psychotherapie. De terugbetaling wordt dan zo snel mogelijk gestort op het rekeningnummer dat bekend staat in je dossier.

Voor kindergeldgerechtigde jongeren

Je krijgt 50% van je totaal bedrag (tot maximaal 20 euro) per sessie terugbetaald, tot 12 sessies per jaar. M.a.w., tot 240 euro per jaar.

Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming, dan krijg je 25 euro per sessie terugbetaald.

Voor volwassenen

Je krijgt tot 10 euro (maximaal 50% van het totaalbedrag) per sessie terugbetaald, tot 12 sessies per jaar. M.a.w., maximaal 120 euro per jaar.

Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming, dan krijg je 15 euro per sessie terugbetaald.

Voorwaarden

 • Je bent aangesloten en hebt je lidgeld betaald
 • De therapie gebeurt bij een psychotherapeut die aangesloten is bij een beroepsvereniging erkend door het ziekenfonds.
 • Bijkomende voorwaarde voor terugbetaling bij kinderen: er is recht op kinderbijslag

Hoe word je terugbetaald?

Download het formulier ‘aanvullende voordelen psychotherapie’, laat dit invullen door je psychotherapeut en bezorg het ingevulde formulier aan je ziekenfonds via een kantoor of rode Bond Moyson postbus.

Voor kindergeldgerechtigde jongeren

Er is een terugbetaling van 20 euro per sessie voorzien. Daarnaast wordt ook 60% van de kostprijs van een mindfulness cursus terugbetaald. Er wordt maximum 120 euro per kalenderjaar terugbetaald.

Voor volwassenen

Per sessie wordt een bedrag van 10 euro terugbetaald en net zoals bij jongeren kan je genieten van een 60% terugbetaling van een mindfulness cursus. Er wordt maximum 60 euro per kalenderjaar terugbetaald.

Voorwaarden

 • Je psycholoog is geregistreerd bij de psychologencommissie
 • Je psychotherapeut is opgenomen in de lijst van erkende psychotherapeuten van LM
 • De begeleiding gebeurt na een doorverwijzing door een arts

Hoe word je terugbetaald?

Voor een terugbetaling voor jongeren laat je het formulier ‘psychologische begeleiding jongeren (consultaties)’ of ‘psychologische begeleiding jongeren (mindfulness)’ invullen.
Voor een terugbetaling voor volwassenen laat je het formulier ‘psychologische begeleiding volwassenen (consultatie)’ of ‘psychologische begeleiding volwassenen (mindfulness)’ invullen. Bezorg het correcte ingevulde formulier aan je ziekenfonds.

Voor jongeren tot en met 18 jaar

Een terugbetaling van 10 euro per sessie voor een maximum van 10 sessies per kalenderjaar is voorzien. M.a.w., tot 100 euro per jaar. Je kan deze tegemoetkoming gebruiken in het kader van ADHD, eetstoornissen (anorexia en boulemie), trauma’s (ongeval, verlies, incest, verkrachting), depressie, autisme, leerproblemen of angststoornissen en fobieën.

Voorwaarden jongeren

 • Je bent in orde met de bijdragen aanvullende diensten
 • Je bent 18 jaar of jonger
 • De behandeling gebeurt door een psycholoog of arts

Hoe word je terugbetaald?

Vraag een betalingsbewijs met vermelding van de behandelingsdatum aan de verstrekker of laat het formulier ‘tegemoetkoming psychotherapie’ invullen.


Voor volwassenen

Het Onafhankelijk Ziekenfonds heeft een eigen OZ luisterlijn. Deze is bereikbaar op het nummer 0800 84 84 5 of via chat met de app iConnectYou van 8u tot 21u en kent geen wachttijden. Via deze lijn heb je recht op 5 gratis gesprekken.

Bij je eerste gesprek word je doorverwezen naar de hulpverlener die jou het best kan bijstaan. Daarna spreek je steeds met dezelfde hulpverlener, tenzij je er zelf voor kiest om met iemand anders te spreken. De hulpverleners kunnen je ook doorverwijzen naar een psycholoog of psychotherapeut voor een face-to-face gesprek. Meer informatie kan je terugvinden op de website van OZ.

Verder wordt geen standaard terugbetaling voorzien. Je kan er wel voor kiezen je aan te sluiten bij het Medicalia plan van OZ. Dit geeft recht op een terugbetaling van 75% van het betaalde bedrag. Per jaar heb je recht op een maximum terugbetaling van 600 euro.

Voor jongeren tot en met 25 jaar met recht op kinderbijslag

Een terugbetaling van 20 euro per sessie voor een maximum van 6 sessies per kalenderjaar is voorzien. M.a.w., tot 120 euro per jaar. Er is geen beperking op basis van een bepaalde aandoening.

Voorwaarden jongeren

 • Je bent in orde met de bijdragen aanvullende diensten
 • Je bent 25 jaar of jonger en hebt recht op kinderbijslag
 • De behandeling gebeurt door een psycholoog of psychotherapeut binnen België of zijn buurlanden

Voor personen met een chronische aandoening (geen leeftijdsbeperking)

Een terugbetaling van 20 euro per sessie voor een maximum van 12 sessies per kalenderjaar is voorzien. M.a.w., tot 240 euro per jaar. De lijst met chronische aandoeningen die in aanmerking komen kan je hier terugvinden

Voorwaarden personen met een chronische aandoening

 • Je bent in orde met de bijdragen aanvullende diensten
 • Je bent in behandeling voor één van de aandoeningen die hier vermeld staan
 • De behandeling gebeurt door een psycholoog of psychotherapeut binnen België of zijn buurlanden

Hoe word je terugbetaald?

Vraag een betalingsbewijs met vermelding van de behandelingsdatum aan de verstrekker en/of laat het formulier ‘terugbetaling psychotherapie’ invullen. Bezorg het aan Partena met je smartphone of via het Onlinekantoor (hierbij is geen kleefzegel nodig) of bezorg het aan Partena via de post vergezeld van een kleefzegel. Kadert je therapie in de behandeling van een chronische aandoening, voeg dan ook een medisch attest toe. Het terugbetaalde bedrag wordt op je rekening gestort.

Voor volwassenen

Voor volwassenen zonder chronische aandoening wordt geen standaard terugbetaling voorzien. Je kan er wel voor kiezen je aan te sluiten bij het Medicalia plan van Partena. Dit geeft recht op een terugbetaling van 75% van het betaalde bedrag. Per jaar heb je recht op een maximum terugbetaling van 600 euro.

Het HZIV voorziet geen terugbetaling voor psychotherapie.

Voor jongeren tot en met 25 jaar

Voor jongeren tot en met 25 jaar wordt een terugbetaling van 75% van het sessiebedrag voorzien met een max. van 15 euro. Voor leden met een verhoogde tegemoetkoming bedraagt de terugbetaling 90% van het bedrag (max. 18 euro). Het aantal sessies is onbeperkt in aantal maar wel in tijd. Je geniet van een terugbetaling gedurende twee jaar.

Voor volwassenen

Voor volwassenen wordt geen terugbetaling voorzien.

Voorwaarden

 • Je bent in behandeling bij een erkend psycholoog
 • De behandeling werd aangegaan na een doorverwijzing van een arts

Hoe word je terugbetaald?

Bezorg het voorschrift van de arts en je betalingsbewijs van je psycholoog aan het ziekenfonds.

Osteopathie

Omdat de osteopathische zorg (nog) niet opgenomen is in de verplichte ziekteverzekering (RIZIV), wordt de terugbetaling ervan door de mutualiteiten (ziekenfondsen) georganiseerd via hun ‘bijkomende verzekering’.  Na elke consultatie krijg je van je osteopaat een attest dat je kan indienen bij je ziekenfonds. Er wordt een tussenkomst voorzien van € 10 per consultatie. Het maximum aantal consultaties per kalenderjaar verschilt per ziekenfonds.  Sommige verzekeringen voorzien een hogere aanvullende terugbetaling van osteopathie. Dit kan je steeds navragen bij je verzekeraar of ziekenfonds.