Psychologische begeleiding

Psychologie is de discipline die zich bezighoudt met het gedrag en de mentale functies van mensen.
Binnen deze tak kan zowel jong als oud terecht voor hulp bij o.a.:

zoe praktijk de hoofdzaak psychologe

Hallo, ik ben Zoë, nieuwe collega klinisch psycholoog bij Praktijk De Hoofdzaak.

Ik zal mij binnen de praktijk voornamelijk focussen op psychodiagnostiek, meer bepaald testing naar Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en AD(H)D, alsook intelligentie-onderzoek.

Ik werk zeer graag met kinderen en jongeren en vind het heel belangrijk dat ze zich eerst op hun gemak voelen bij mij vooraleer we van start gaan met de testing. De testing zelf probeer ik ook zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, de meeste kinderen/jongeren geven zelf aan dit wel leuk te vinden. Een diagnose kan erkenning geven ivm de moeilijkheden die het kind of de jongere en zijn/haar omgeving al gedurende langere tijd ervaren, maar kan ook heel confronterend zijn. Ik doe er alles aan om het kind of de jongere én zijn/haar omgeving hierin zo goed mogelijk te begeleiden.

Ook volwassenen kunnen bij mij terecht om de diagnose ASS of AD(H)D te laten vaststellen aan de hand van een klinisch interview.