IQ test

Een intelligentiemeting of intelligentietest is een meting van de intelligentie van een persoon. Het meten van iemands intelligentie gebeurt voornamelijk met psychodiagnostische tests. Dit is geen eenvoudige zaak, vooral omdat intelligentie vele facetten kent en niet eenvoudig te definiëren is. 

In Praktijk de hoofdzaak kan deze test worden afgenomen in een huiselijke omgeving onder de juiste begeleiding.

Praktijk de hoofdzaak - IQ test