Psychomotoriek

WAT IS PSYCHOMOTORIEK?

Psychomotoriek is de bewuste, vanuit de hersenen gestuurde beweging. Wat valt daaronder?

 • grove motoriek (basisbewegingen, evenwicht, coördinatie,...)
 • fijne motoriek: knippen, rijgen, schroeven draaien, en in het bijzonder de schrijfmotoriek.
 • beleving van eigen lichaam in tijd en ruimte, voornamelijk het eigen lichaamsschema.
 • lateralisatie en dominantie.

Mogen wij u even onze collega Sonja De Poorter voorstellen? Haar werk is een belangrijke ondersteuning bij de logopedische therapie.

Voorbeelden van wat er aanzienlijk kan verbeteren:

  • het leesniveau stijgt sneller;
  • de auditieve logotherapie gaat beter vooruit;
  • de visueel-ruimtelijke facetten bij het rekenen, wel eens inzichtelijk rekenen genoemd, ontwikkelen beter;
  • EEG-afnames tonen een zichtbare verbetering van de hersenactiviteit, zowel in de linker- als de rechterhersenhelft;
  • LVS-toetsen tonen een betere vooruitgang dan een monodisciplinaire benadering;
  • de concentratie verbetert aanzienlijk.

HOE GAAT ZIJ TE WERK?

Screening

In een eerste afspraak maakt zij een screening van de ontwikkeling in de lateralisatie, de oogfocus, de pengreep, de babyreflexen en de algemene coördinatie.

Leerstijlprofiel

Daarna onderzoekt zij het leerstijlprofiel. Dit vertelt ons veel over de talenten en de moeilijkheden van het kind. De motorische ontwikkeling van het kind is een belangrijke bouwsteen voor het leervermogen. In het eerste levensjaar ontwikkelt het kind zich reflexmatig. Deze babyreflexen helpen de hersenen te ontwikkelen om te denken, bewust te handelen, het lichaam te coördineren, de ogen met de handen op elkaar af te stemmen voor schrijven en de motivatie te vinden om te leren. Na de babytijd mogen deze reflexen niét meer actief zijn. Een schoolgaand kind met actieve primaire reflexen kan leerproblemen krijgen.

De babyreflexen alsook het spelen en bewegen in de peuter- en kleutertijd helpen het kind een links-rechts, boven-onder en voor-achter coördinatie te ontwikkelen, ook wel lateralisatie genoemd.

Lateralisatie is heel belangrijk om te leren lezen met je twee ogen, te leren luisteren met je beide oren en een pengreep en schrijfhouding te ontwikkelen.

Een kind dat nog niet gelateraliseerd is, kan leerproblemen krijgen.

Therapiesessies

In onze praktijk helpt zij kinderen om via beweging, lateralisatie, reflexintegratie en schrijfmotoriek hun vaardigheden maximaal te ontwikkelen om beter te kunnen lezen, rekenen, schrijven en concentreren.